သင့်ကလေးရဲ့ ရင်ထဲ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ မိဘတွေ အနေနဲ့ သတိထား စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

သင့်ကလေးရဲ့ ရင်ထဲ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ မိဘတွေ အနေနဲ့ သတိထား စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

Leave a Reply