သင့်ကလေးကို အလိုလိုက်တာ များလွန်းနေပြီလား ဆိုတာကို အောက်ပါအချက်တွေကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။

သင့်ကလေးကို အလိုလိုက်တာ များလွန်းနေပြီလား ဆိုတာကို အောက်ပါအချက်တွေကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။

Leave a Reply