ကလေးတွေကို ဖလက်ရှ်ကတ် လေးတွေသုံးပြီး အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးတာဟာ အလွန်ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။

ကလေးတွေကို ဖလက်ရှ်ကတ် လေးတွေသုံးပြီး အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးတာဟာ အလွန်ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။

Leave a Reply