ကလေးတွေရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှု ကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။

ကလေးတွေရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှု ကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။

Leave a Reply