ကလေးတွေကို သူတို့နားလည်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဘာစာစကားနဲ့ ပြောဆိုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

ကလေးတွေကို သူတို့နားလည်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဘာစာစကားနဲ့ ပြောဆိုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

Leave a Reply